Cwmni Cemaes Cyf  © 2016

Croeso i Gemaes Welcome to Cemaes

… the most northerly village in Wales

… y pentref mwyaf gogleddol yng Nghymru


Os hoffech weld mwy o wybodaeth yn yr rhan yma o’r wefan rhowch wybod i ni: cemaes@outlook.com

If you have ideas for the Community section of this website please let us know: cemaes@outlook.com

Yn 2009 comisiynwyd gwerthusiad cymunedol gan Cwni Cemaes Cyf. Bwriad yr adroddiad oedd adnabod anghenion y gymuned ac i ddatblygu ac amlygu sawl prosiect/gwasanaeth. Mae’r rhai o’r prosiectau yma eisioes ar waith. Byddwn yn diweddaru’r wefan hon gyda newyddion yn ymwneud â’r prosiectau.Our Community Er budd ein cymuned … For the benefit of our community … Ein Hardal Ni

Cwmni Cemaes Cyf commissioned a community appraisal report in 2009 to help identify the needs of the community resulting in a number of development projects/services being highlighted for consideration. Some of these projects are under way and news of their development will feature on this page in the near future.