Cwmni Cemaes Cyf  © 2016

Croeso i Gemaes Welcome to Cemaes

… the most northerly village in Wales

… y pentref mwyaf gogleddol yng Nghymru

Cwmni Cemaes Cyf is a community enterprise who own the Cemaes Heritage Centre  The organisation was established in 1996 to support projects that contribute to Cemaes being a sustainable community and to preserve and promote the parish of Llanbadrig’s rich  heritage.
Cemaes Hertiage Centre located at 36 High Street, was opened at the end of April 2015 following extensive refurbishment work.


The centre includes:


Please click here to visit the centre’s website.

Cwmni Cemaes Cyf

Mae Cwmni Cemaes Cyf yn fenter cymunedol sydd yn berchen ar Ganolfan Dreftadaeth Cemaes. Sefydlwyd yn 1996 er mwyn cefnogi prosiectau sy’n datblygu gymuned yn gynalidwy, yn ogystal â hyrwyddo a chadw treftadaeth cyfoethog plwyf Llanbadrig.
Lleolwyd Canolfan Dreftadaeth Cemaes yn 36 Stryd Fawr, agorwyd diwedd mis Ebrill 2015 ar ôl cael eu atgyweirio.


Mae’r gonlfan yn cynnwys:


Cliciwch yma i weld gwefan y ganolfan.