Cwmni Cemaes Cyf  © 2016

Croeso i Gemaes Welcome to Cemaes

… the most northerly village in Wales

… y pentref mwyaf gogleddol yng Nghymru

t. 01407 710 004 | e. cemaesbay@live.co.uk


Cwmni Cemaes Cyf.

Canolfan Dreftadaeth Cemaes / Cemaes Heritage Centre

36 Stryd Fawr / High Street

Cemaes

Ynys Môn / Isle of Anglesey

LL67 0HLCysylltu â ni / Contact us

the newly refurbished heritage centre / y ganolfan dreftadaeth ar ei newydd wedd

Sut i gysylltu â ni? / How to contact us?

Rhaglen Dysgu yn y Gymuned

Ar hyn o bryd rydym yn trefnu rhaglen addysg a gweithgareddau cymdeithasol a fydd o fudd i’r gymuned, yn ogystal ag annog pobl i gymryd rhan ac ymfalchïo yn eu treftadaeth.


Rhaglen yn cynnwys:


Os oes gennych ddiddordeb mewn cefnogi’r rhaglenni hyn, efallai yr hoffech fagu profiad o ddarparu hyfforddiant a hyd yn oed bod yn hyrwyddwr digidol. Bydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu. Rhowch wybod i ni.  


Community Learning Programme

We are currently in the process of creating a programme of educational and social activities that benefit the community and encourage people to take an active part in their heritage.


The programme includes:

If you would like to support this programme — perhaps you would like to gain experience of providing such training and even become the centre’s digital champion. Full training is provided.

Please contact us.