Croeso i Gemaes Welcome to Cemaes

… the most northerly village in Wales

… y pentref mwyaf gogleddol yng Nghymru

Cwmni Cemaes Cyf  © 2015

Llais Cemaes NEWYDDLEN LLEOL LLANBADRIG

Cemaes Voice COMMUNITY NEWSLETTER FOR LLANBADRIG

Newyddlen dwyieithog pentref Cemaes a phlwyf Llanbadrig yw Llais Cemaes. Y mae’n cael ei gyhoeddi bob chwarter, er mwyn hwyluso cyfathrebu yn y gymuned. Mae’n cynnwys nifer o erthyglau yn ymwneud â’r ardal leol. Llawn newyddion a manylion am ddigwyddiadau, hanesion, bywyd gwyllt a llawer mwy


Y Rhifyn Diweddaraf

Rhifyn yr haf 2016 -

cliciwch fan hyn

Cyn Rifynnau

Cliciwch i ddarllen gyn rifynnau o Llais Cemaes:

Os hoffech gyfrannu erthygl neu os oes gennych ddigwyddiad i’w hysbysebu rhowch wybod:

e-bostiwch/ffôniwch/galwch draw i’r ganolfan.


cemaesbay@live.co.uk | 01407 710 004


Cemaes Voice is a bilingual newsletter for Cemaes village & Llanbadrig parish, it is published on a quarterly basis. It aims to facilitate better communication within the community. It contains with various articles relating to the local area. Full of current news &events, interesting insights in to the area’s rich history, wildlife & much more


 Latest Edition

Summer issue 2016 -

click here to read

Past Issues

Click to read past issues:

We welcome new contributors, if you would like to contribute to the village newsletter or advertise an event,

please e-mail/call/visit the centre


cemaesbay@liveco.uk | 01407 7100 04